Cơ hội hợp tác

CÔNG TY CỔ PHẦN SACHA INCHI VIỆT NAM

Siêu dinh dưỡng từ thực vật hữu cơ

: 0243.787.5599vnen

Cơ hội hợp tác

 THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 7

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 7

Để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh và đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực, chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có nguyện vọng làm việc ổn định, lâu dài cho các vị trí tuyển dụng như sau:

Xem tiếp

TUYỂN DỤNG THÁNG 10

TUYỂN DỤNG THÁNG 10

Để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh và đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có nguyện vọng làm việc ổn định, lâu dài cho các vị trí tuyển dụng như sau:

Xem tiếp

QUY TRÌNH HỢP TÁC TRỒNG CÂY SACHI

QUY TRÌNH HỢP TÁC TRỒNG CÂY SACHI

Khách hàng nhận đơn đăng ký và ghi đầy đủ các thông tin

Xem tiếp

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 7 /2015

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 7 /2015

Để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh và đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có nguyện vọng làm việc ổn định, lâu dài cho các vị trí tuyển dụng như sau:

Xem tiếp

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 6/2015

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 6/2015

Để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh và đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên có nguyện vọng làm việc ổn định, lâu dài cho các vị trí tuyển dụng như sau

Xem tiếp

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2015

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2015

Tập đoàn Tâm Hoàng Việt là doanh nghiệp cổ phần, có ĐKKD số 0101892444 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/03/2006

Xem tiếp

Copyright © 2015. Sachainchi.vn. All rights reserved
Scroll